fanpage-edit

   

 

งานนิทรรศการ 70 ปี ใต้ร่มพระบารมีสุวรรณารามวิทยาคม

 

 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร

 

14237676 1240098699363075 7129271983350836185 n

                       

                                                               

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ นิทรรศการ 70 ปีใต้ร่มพระบารมีสุวรรณารามวิทยาคม” โดยมี นายวิธาน พรหม

สินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน การจัดกิจกรรมนิทรรศการ นำโดย นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน หัว

หน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ นายอนุชา สุขม่วง นายอนันต์ แดงแสงเทียน และนางสาวธัญญานันท์ พรศักดิ์ประเสริฐ วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสี

เขียว ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งในการจัดงานนิทรรศการ จะมีการเล่นเกมส์ และตอบคำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม โดยมีนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

       

 

14291780 1240098896029722 2311998255272489331 n 

 14233021 1240098886029723 2371219796522512248 n

 

 14264876 1240098856029726 3502988525049199647 n