กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว แกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

13459687 1018266431544675 931310251 n

    

    

   

          เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว แกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยมี ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม

         การดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็น

แกนนำ ให้มีจิตอาสาในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปสู่บุคลากร ภายในโรงเรียนและชุมชน นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ และ

นายอัครพล ตรีเหรา วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมด

จำนวน 150 คน

 

   

 

 

13460775 1018266391544679 1026577260 o

 

13459623 1018266371544681 616486616 n 

13472207 1018266388211346 1475752672 n