กิจกรรมเชิญท่านเยี่ยมบ้านเรา โรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

13388808 1013843655320286 816084507 o

        

     กอ­งเสริมสร้างทัศนคติ (ห้องเรียนสีเขียว) ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงาน “ เชิญท่านเยี่ยมบ้านเรา โรงไฟฟ้าวังน้อย ” ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2559 และวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2559 นำโดย นายตรีบูรณ์ นวลทอง นายคชะพันธ์ แดงดีเลิศ และ นายชลาธิศ อินทร์เพ็ญ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีนักเรียนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 8 โรงเรียน รวม 414 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

- 7 มิ.ย. 2559     โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์         จำนวน 39 คน

                       โรงเรียนวัดลำพระยา             จำนวน 47 คน

- 8 มิ.ย. 2559    โรงเรียนวัดธรรมจริยา            จำนวน 63 คน

                      โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง          จำนวน 58 คน

- 13 มิ.ย. 2559   โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม      จำนวน 59 คน

                      โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง         จำนวน 43 คน

- 14 มิ.ย. 2559  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ       จำนวน 52 คน

                      โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์     จำนวน 53 คน  

 

 

13383347 1013843705320281 1399543714 o

13396688 1013843681986950 545031673 o 

13405079 1013843608653624 350686721 o