การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1

 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 จังหวัดระยอง

 

13324006 1010004905704161 1028627127 o

 

   

     เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 จังหวัดระยอง ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ในหัวข้อการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีนายอำนวย  ศิริแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในครั้งนี้   

     การดำเนินการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดย นายกฤษดา คงอยู่ และ นายตรีบูรณ์

นวลทอง วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด

ระยอง 1  ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 จังหวัดระยอง

 

 

13324239 1010004885704163 2002679087 o

 

13340394 1010004865704165 474081435 o