โครงการ "สร้างวินัยใส่ใจลดพลังงาน"

 

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

 

13231175 1002031899834795 1780940354 n

 

   

           เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัดอบรมให้กับผู้ปกครอง ในโครงการสร้างวินัยใส่ใจลดพลังงาน โดยมีนายชิน ไทยยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัด

สุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม ในครั้งนี้  การดำเนินการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และความปลอดภัย

ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน นำโดย นายกฤษดาคงอยู่ และ นายอัครพล ตรีเหรา วิทยากรจากกองเสริมสร้างทัศนคติ โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสิรินธร จำนวน 2,452 คน ณ หอประชุมโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

13250316 1002031889834796 1900828311 n

 

13233253 1002031923168126 1040973381 n 

13220007 1002031973168121 738788627 n