หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า (ห้องเรียนสีเขียว)

นายสมบัติ  พัฒนะวาณิชนันท์

att01  0-2436-4740

 

หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม

นาย.............................

  ...........................

 

 หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา

 นางสาวศิริมาส วิเศษศรี

  0-2436-4742

 

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

นางสาวสุภรา  ชัยสุนทรานนท์

att02  0-2436-4743

 

Webmaster: 0-2436-4745

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่อยู่:  กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ชั้น 8 อาคาร ท.103

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

         53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130