ประกาศผลกิจกรรมประกวดจัดทำคลิปวีดิโอ หัวข้อ“ลมหายใจแห่งอนาคต” 

*** ประกาศผลกิจกรรมประกวดจัดทำคลิปวีดิโอ

หัวข้อ“ลมหายใจแห่งอนาคต” ***

 

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล          ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

  

 

ทาง กฟผ. โครงการห้องเรียนสีเขียว จะทำการส่งของขวัญไปให้กับทางโรงเรียน

 

และโรงเรียนส่งมอบกับนักเรียนภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 

 

สวัสดีปีใหม่