ประกาศผล

 

คลิป การจัดการขยะ

 

รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง                https://youtu.be/K5vSdiJ_TJA

 

รางวัลที่ 2 โรงเรียนวัดสำโรง                       https://youtu.be/UVuKpqoyAMc

 

 รางวัลที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย https://youtu.be/L2wzVCQHhbA

 

 

 

คลิป การปลูกต้นไม้

 

รางวัลที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย            https://youtu.be/5Y-lghen6zA

 

รางวัลที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย            https://youtu.be/Oi1pMvSNacE

 

รางวัลที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน         https://youtu.be/fqTUCDeGhPs