สัมมนาออนไลน์2


 

**** คลิปประชุมสัมมนา Online*****

 1. ช่วงเช้า

 2. ช่วงบ่าย

 

 

 

 **** พิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ ****