ประกาศผลอาคารที่ผ่านเกณฑ์อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ประจำปี 2562

 

 

10 รร

หมายเหตุ : งานมอบรางวัลจะจัดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น.

             ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สํานักงานใหญ่)