ห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่นวัตกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

 65272137 2215458148766064 3913250058933370880 n

 

        วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สพฐ. ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมรุ่นที่ 11 ร่วมให้การต้อนรับโรงเรียนอย่างอบอุ่น ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
        กิจกรรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 11 จากจำนวนทั้งหมด 11 รุ่น มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 125 คน จาก 45 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 8 ฐาน ให้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายและยั่งยืนต่อไป

65017434 2214599275518618 3495809397022523392 o

 

65317578 2215458262099386 2739309701639438336 o

                                                                 
65086003 2214600142185198 7627438390970941440 o