ห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่นวัตกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

 DSC 1529

 

 

วันนี้ (29 เมษายน 2562) นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สพฐ. ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมรุ่นที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับโรงเรียนอย่างอบอุ่น ในระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2562 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 จากจำนวนทั้งหมด 11 รุ่น มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 127 คน จาก 42 โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 8 ฐาน ให้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายและยั่งยืนต่อไป


DSC 1430

 

DSC 1509

                                                                  

                                                                                                                                 DSC 1290