Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 2

 

 56405416 2163519490626597 946306923102208000 n

 


 

          วันนี้ (7 เมษายน 2562) นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน จาก 27 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้

 

 

56976989 2163519507293262 6730477940565344256 o

DSC 9263