เปิดฉาก Green School Camp ปี 2562”
กฟผ. และสพฐ. ขับเคลื่อนห้องเรียนสีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

 56349236 2160452160933330 601993740172656640 n

 

 

วันนี้ (3 เมษายน 2562) นางมัลลิกา ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และดร.สิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน จาก 26 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ กิจกรรม Green School Camp ในปีนี้ มีกำหนดจัดทั้งสิ้น 11 รุ่นตามเขตเขื่อนในแต่ละภูมิภาค ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู ผ่านการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมจำนวน 8 ฐาน ให้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลายและยั่งยืน

 

55842826 464533317419211 7623389989157470208 n

56255618 387798352053785 6901044475007598592 n