เอกสารประกอบ งานสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2562

และ Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

 

 

เอกสารประกอบ

 

เอกสารประกอบการบรรยาย   
1. ไฟล์นำเสนอ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังไฟฟ้าที่ดีกว่า"
 Downlond
2. ไฟล์นำเสนอ หัวข้อ " นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม"  Downlond
3. ไฟล์นำเสนอ หัวข้อ "ผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวปี 2561"
 Downlond
4. ฐานการเรียนรู้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกับสังคมแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน (TIPMSE)
 
    4.1 คู่มือ  "การจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกับมิสเตอร์รีไซเคิล  Downlond
    4.2 E-Book เรื่องเล่าจากบรรจุภัณฑ์ 5 ประเภท
 
         -  แก้ว
 Download
         -  โลหะ
 Download
         -  กล่องเครื่องดื่ม
 Download
         -  พลาสติก
 Download
         -  กระดาษ
 Download
5. สื่อต่าง ๆ
 
         -  roll-up ทำไมต้องหลอด LED
 Download
         -  roll-up คำศัพท์น่ารู้
Download
         -  roll-up ฉลากเบอร์ 5
 Download
         -  roll-up ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานกลาง
Downlond
         -  roll-up อาคารเบอร์ 5
 Download
-