ห้องเรียนสีเขียวรับรางวัล "เพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์" 3 ปี ต่อเนื่อง

ในงานวันเกียรติยศ "เพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์" ประจำปี 2561

 

 

 

 53568881 2147757212202825 2383193570623356928 n

 

                      ห้องเรียนสีเขียว รับรางวัล "เพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์" เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในด้านองค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น ภายในงานวันเกียรติยศ "เพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์" ประจำปีการศึกษา 2561

                      เมื่อวันที่(12 มีนาคม 2562) นายสมบัติ พัฒนะวานิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบรางวัล "เพชรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์" ด้านองค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในวันเกียรติยศของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำและกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ซึ่งโรงเรียนสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 131,037 หน่วย ลดค่าไฟฟ้าได้ 577,206.72 บาทและลดการปล่อย CO2 ได้ 70,212.10 kgCO2 จากการร่วมกิจกรรม 3 ปีต่อเนื่อง ณ หอประชุมศีลาภิรม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี


  

 

 

 54377108 2147757262202820 7110595418278330368 n

 

53625549 2147757225536157 9146070730130063360 n

   54377108 2147757262202820 7110595418278330368 n