fanpage-edit

vdo4 

การ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอนที่1 กำเนิดพลังงานไฟฟ้า(ประวัติไฟฟ้าไทย1)

การ์ตูน มนุษย์ไฟฟ้า ตอนที่3 กำเนิดหลอดไฟฟ้า(การก่อตั้งองค์การไฟฟ้าไทย)

 

Tuvalu

หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ Let's save Tuvalu

 

  

powersource 

แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟไฟ้าในประเทศไทย

 

 

Powercan 

เกมส์ Power Cans

 

 

Energy yoyo

เกมส์ Energy YoYo!

 

 

 Powermission 

เกมส์ Power Mission

 

 EP 1 - ถ่านหิน...พลังงานใต้พื้นพิภพ จากใต้พื้นพิภพ..สู่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

 

EP 2 _ จากใต้พิภพ...สูู่พลังงานเปลี่ยนโลก

 

EP 3 _ ย้อนรอยถ่านหินในประเทศไทย

 

EP 4 _ จากถ่านหิน...สู่กำเนิดกระแสไฟฟ้า

 

EP 5 _ ถ่านหิน...พลังงานยอดนิยมแห่งยุค

 

EP 6 _ โลกยังสวยด้วยพลังงานถ่านหิน

 

EP 7 _ โลกก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

 

EP 8 _ ถ่านหิน ... ทางเลือกทางรอดของคนไทย

 

พี่โบวี่ 

 

การ์ตูนไฟฟ้ามาจากไหน 16.31

 

การ์ตูนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

ประวัติการไฟฟ้าไทย + วิวัฒนาการหลอดไฟฟ้า

ประวัติไฟฟ้า+การก่อตั้งองค์การ

กำเนิดหลอดไฟฟ้า(การก่อตั้งองค์การไฟฟ้าไทย)

 

 

การ์ตูนปังปอน  ตอน

1ไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิง

2ไฟฟ้ามาจากพลังงานหมุนเวียน

3ไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

4ผลิตไฟฟ้าสำรองให้ใช้ได้พอ

5ประโยชน์ของไฟฟ้า

6วันที่หมู่บ้านไฟดับ

7ปิดเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด และปิดไฟเสมอเมื่อเลิกใช้งาน

8หากไม่ร้อนเกินไป ก็เปิดพัดลมแทนแอร์บ้าง

9ใช้ตู้เย็นให้ถูกวิธี

10เปิดแอร์พอประมาณ

11ประหยัดไฟเบอร์5

12เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ

13ปลูกต้นไม้กันเถอะ

 เพลงไฟฟ้ามาจากไหน

 

 ไฟฟ้า3D

 

ตารอยพลังงานไฟฟ้าไทย

 

วีดีทัศน์ 3D Animation (ถ่านหินสะอาด)