แบบสำรวจผลการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ปี 2561

 

  • จดหมายขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจผลการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ปี 2561  (ตรวจสอบรายชื่อตามรายการแนบ)           click


  • เรียน   โรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว

       กฟผ. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบสอบถามการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวปี 2561 เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปี 2562 ต่อไป

  • แบบสำรวจผลการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ปี พ.ศ. 2561

    1.สำหรับผู้บริหาร        https://goo.gl/forms/k5jYoS8hkMpb6RKq2

  • 2.สำหรับครู               https://goo.gl/forms/owOBsm3d9zknhkUl2

    3.สำหรับบุคคลอื่นๆ     https://goo.gl/forms/vC0mktQLfC1EAih32