mom63

   

 

ค่ายห้องเรียนสีเขียว ร่วมใจประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน


                          

 3

                              

         

                เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทีมวิทยากรห้องเรียนสีเขียว   บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใน"ค่ายห้องเรียนสีเขียว ร่วมใจประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน" โดยมีนางมัลลิกา  ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-3. เป็นประธานเปิด การอบรม ในการอบรมมีนักเรียนจำนวน 80 คน คณะครู 30 คน รวมทั้งหมด 110 คน ณ หาดมุกแก้ว  จังหวัดตราด

 

 

10

12

 

 9 

       4