การตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2561

 

                          

     งานประเมินโรงเรีนสีเขียว

        
                             ในปี 2561 มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจำนวน 9 โรงเรียน นำโดยนายวีระพงษ์  เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-1 ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โดยจะประเมินโรงเรียนสีเขียวทั้งหมดแล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  และประกาศผล

โรงเรียนสีเขียว ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561   

 

 1.  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  กรุงเทพมหานคร เข้าประเมินเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561      

  001

                 1
 4 13
                           7 14
                            6 13

 

 2. โรงเรียนบ้านลำทับ จังหวัดกระบี่  เข้าประเมินเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 2.1                   2.3                       
                           2.2 2.4
                          2.5  2.6
                          2.7 2.8

 


 3. โรงเรียนบ้านย่านอุดม  จังหวัดกระบี่  เข้าประเมินเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2561

 

3.1                        

 3.2                 

3.3 3.4
3.5 3.6
3.7 3.8

 

4.โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  เข้าประเมินเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 256

4.1 4.2
4.3 4.4
4.5 4.6
4.7 4.8