เอกสารประกอบ 

 Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานประจำปี 2561

 

 

g1

 

เอกสาร Green School Camp  ประจำปี 2561  
1. คู่มือวิทยากร (ครู)
 Download
2. คู่มือนักเรียน  Download
3. สื่อต่าง ๆ
 
     - roll up กังหันลม
 Download
     - roll up ความร้อนใต้พิภพ
 Download
     - roll up พลังน้ำ
 Download
     - roll up แสงอาทิตย์
 Download
     - บ้านประหยัดพลังงาน v.2
 Download
     - บิลค่าไฟ v.3
 Download
     - เบ็กเกอร์
 Download
     - ปลั๊ก v.2  Download
     - ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร
 Download
     - ไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร 26-12-60
 Download
     - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
 Download
     - โรงไฟฟ้าพลังดีเซล
 Download
     - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 Download
     - สมดุลพลังงาน
 Download
     - สายไฟ
 Download
     - เสาส่งไฟฟ้า
 Download
     - สายไฟ
 Download