NEW ! แปลงโฉม ! ห้องเรียนสีเขียว ปรับโฉมโลโก้ใหม่ในรอบ 20 ปี 


                          

 ตราสัญลักษณ์ใหม่ กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม         

     

  newlogo-glr1-icon     newlogo-glr2-icon