กฟผ. ส่งมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

จังหวัดอุตรดิตถ์


                          

 41966519 2040350102943537 2862618839772823552 n

                      

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ส่งมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กล่าวความเป็นมาของห้องเรียนสีเขียวและมอบป้ายห้องเรียนสีเขียว ในการนี้ทางโรงเรียนได้พาคณะ กฟผ. เยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว
          กฟผ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเห็นว่าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าควรได้รับโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด จึงนำมาสู่การมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านท่าปลาอนุสรณ์ 1 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นที่มาเยี่ยมชม รวมไปถึงชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

42058753 2040349742943573 7969011462075056128 n

41948707 2040350109610203 4783823905309589504 n

41969731 2040350072943540 6742127944866463744 n

41972841 2040349976276883 174233934001864704 n

42058797 2040349729610241 586389707374460928 n

42058845 2040349999610214 2287665354702323712 n

42090708 2040349979610216 4160720203308597248 n

   42104313 2040349982943549 8504464158694047744 n 

                     42170117 2040349732943574 2573587014133743616 n