กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร


                          

     39753194 2022794951365719 1742874879490785280 n

                                                        

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายชลาธิศ อินเพ็ญและทีมงาน ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปบูรณาการในการเรียนในวิชาต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยมีนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิด

                    

  39750263 2022794674699080 3004633234790154240 n

  39581361 2022794968032384 3926267056835526656 n

  39686684 2022794708032410 8279280371984498688 n

 39725819 2022794748032406 588628145544888320 n

 39751986 2022794694699078 4223946867844579328 n

 39753036 2022794871365727 8248438254781595648 n

 39807954 2022794791365735 139275928164368384 n

39814891 2022794891365725 2178320911889858560 n

39872693 2022794698032411 8847536491212046336 n