กิจกรรมบรรยายนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม


                          

     39207082 2017625658549315 1470172553870835712 n

                                              

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทองและทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีครูเข้าร่วม 15 คนและนักเรียน 90 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขยายผลการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

                    

  39249458 2017625651882649 836141518765948928 n

    39388088 2017625665215981 2490879816757149696 n