กิจกรรมบรรยายโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โรงเรียนราชวินิตบางเขน


                          

     39179878 2016400532005161 2124456558799618048 n

                                     

         วันนี้(14 สิงหาคม 2561) ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายชลาธิศ อินทร์เพ็ญและทีมงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โดยมีนายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีนักเรียนแกนนำระดับชั้น ม.3 ทั้งหมด 335 คน ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนแกนนำไปขยายผลต่อที่บ้านและชุมชนต่อไป

                    

  39074821 2016401128671768 3277032846820114432 n

 37522927 2016400912005123 4803115695812378624 n


 39077880 2016400722005142 4506148071985381376 n

39098008 2016400522005162 8578895435127586816 n 

39148921 2016401068671774 88187867704066048 n 

 39172989 2016400725338475 3367875141752061952 n

39183690 2016401038671777 886566182872678400 n

39195236 2016401132005101 1970372687205236736 n

39200679 2016400558671825 9066693412308123648 n

39203713 2016400565338491 7188370945227096064 n

39208445 2016400858671795 1334689738958831616 n

39249540 2016400648671816 2989267203309699072 n