กิจกรรมค่าย รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา


                          

     38697892 2009613102683904 5641682823128547328 n

                            

         วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว ร่วมกิจกรรมค่าย รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 180 คน เพื่อให้นักเรียน นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ ใช้ในการดำรงชีวิต ครอบครัว และเผยแพร่ในชุมชนต่อไป

                    

  38731857 2009613276017220 7711439185252450304 n


 38747516 2009612832683931 168902840205443072 n

 38750971 2009612909350590 5804806381110296576 n

 38753016 2009613179350563 6104100086210363392 n

38814907 2009613316017216 4916282539259199488 n 

38817878 2009613046017243 1409236816300605440 n 

 38823667 2009613166017231 3847434658694299648 n

38829121 2009613239350557 8410245285028036608 n

38846427 2009612966017251 7127576447656394752 n

38848730 2009612972683917 2310839967439388672 n