ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า มอบเงินรางวัลประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนสีเขียว


                          

     521719

                            

         เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า ได้มอบเงินรางวัลชนะเลิศในการประกวดแต่งเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนสีเขียว และมอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย วงศ์ชัย ให้การต้อนรับคณะทีม กฟผ.

                    

  521720