กฟผ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวสร้างเยาวชนรักพลังงาน รุ่นที่ 7

 

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                          

 

 37368347 1987594958219052 6654169192192802816 o

         

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดค่าย โดยมี นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ (กทค - ค.) ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และนายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 7 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 109 คน จาก 13 โรงเรียนในเขตภาคใต้

 

 

37425883 1987594968219051 4501188054773399552 n

37592859 1987595098219038 2610964847495479296 n

37363178 1987595354885679 7982450758341623808 n

37366065 1987595458219002 1246396550066733056 n

37371450 1987595204885694 1917469075349438464 n

37387919 1987595264885688 1885090420711489536 n

37390749 1987595011552380 7568053239673782272 n

37390794 1987595051552376 4431975331108225024 n

37392124 1987595121552369 1685003197359325184 n

37395444 1987594934885721 6629073212950970368 n

37397683 1987595064885708 7804802776311005184 n

37414775 1987595211552360 6327859855038087168 n

37420811 1987595171552364 8929020984413913088 n

37335363 1987595438219004 839727245227458560 n

37423464 1987595498218998 1214470292924006400 n

37488123 1987595511552330 1677781025167507456 n

37565575 1987594978219050 3116864986547224576 n

37565575 1987594978219050 3116864986547224576 n