พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง”

                          

       517797

                                

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้าเป็นประธานมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง โดยมี คุณจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 35 และนายชิงชัย ทิพย์มนฑา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นผู้รับมอบ

 

 517795

 517801

517802

517794

517798

517799

517800