พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย”

                          

       517757

                                

          เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมี คุณณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว และมอบต่อให้ นายอัศนีย์ ช้างอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 

 517752

 517753

517754

517756

517758

517755