พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์”

                          

       516797

                                

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว และทีมงานได้เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมซ่อมบำรุงรักษา

 

 516795

 516794

516796

516793

516792

516800