อบรมโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

                          

       517037

                                

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายอัครพล ตรีเหรา นางสาวสุภรา คอยระงับ และทีมงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรียนสีเขียวและโรงเรียนคาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนให้กับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง โดยมี นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 155 คน

 

 516766

 517039

516767

517035

517042