ห้องเรียนสีเขียวปลุกสร้างเยาวชนสู่รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

                          

       36386246 1966443937000821 261230961893572608 n

                                

         

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (ช.อผช-ว.) พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในกิจกรรม Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน จาก 30 โรงเรียนในเขตภาคเหนือ


 

 36354419 1966443473667534 5059739682510733312 n

36376852 1966443417000873 6182900486845235200 n

 36388686 1966443460334202 4077438545466228736 n

36315745 1966449053666976 7856227613746921472 n

36325824 1966448853666996 2338990179529785344 n

36327615 1966449007000314 5892746480740990976 n

36331845 1966448770333671 7997078811361411072 n

36332853 1966448883666993 2120516682219782144 n

36350029 1966443510334197 1601212688971595776 n

36351960 1966448690333679 7310542380883509248 n

36358242 1966443520334196 6024756355032678400 n

36359644 1966449070333641 8800076565720334336 n

36364115 1966443770334171 984402003117473792 n

36379787 1966448703667011 3747081717031108608 n

36383514 1966443763667505 2820058359569317888 n

36385971 1966448487000366 5793642945064206336 n

36395655 1966443583667523 2448740264823488512 n

36402806 1966448620333686 8610374895412445184 n

36406484 1966448480333700 4980376641160085504 n

36408372 1966449017000313 5763689830257000448 n

36311761 1966448510333697 5613288570996391936 n

36350026 1966448523667029 311893627318042624 n