พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร”

                          

       516019

                                

         

           วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คุณทิพย์วรรณ ผลชีวิน หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมี นายสมชัย. ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวดังกล่าว และทีมงานได้เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์พร้อมซ่อมบำรุงรักษา


 

 516020

516018