พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร”

                          

       515113

                                

          วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 อผช. คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และทีมงานห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมี ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวดังกล่าว

 

 515107

515117

515111

515115

515110