พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์”

                          

       513891

                                

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คุณอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า พร้อมด้วยคุณวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพีธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 และนายสง่า มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบและลงนาม MOU ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 513895

513883

513887

513899

513905

513907