กฟผ. ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารเบอร์ 5 ให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย

                          

       IMG 3139

                    

                    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า นายสมศักดิ์ ปรางทอง หัวหน้ากองแผนงานและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า และ นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาของอาคารเบอร์ 5 ให้กับ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมงานได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในครั้งนี้

 

 IMG 3142

IMG 3141

IMG 3140

 IMG 3117

IMG 3133