กฟผ. ร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารเบอร์ 5 ให้กับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

                          

       1529650953410

                    

                    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ ได้ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมาของอาคารเบอร์ 5 ให้กับ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทีมงานได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในครั้งนี้

 

 1529650955941

1529650961465

20180614 161244

 1529651036654