พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปาง”

                          

       34445966 1947102675601614 3141369462893051904 n

                                

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า(อผช.) และทีมงาน มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปาง โดยมีนายไพศาล ลาภจรัสแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 เรื่องการจัดทำอาคารเบอร์ 5 ที่สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในเขตภาคเหนือ พร้อมดูพื้นที่จริงของอาคารสำนักงานและเข้าดูพื้นที่จริงของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปาง ที่พร้อมทำอาคารเบอร์ 5

 

 34414277 1947102748934940 1910737457142300672 n

34504505 1947102712268277 9165747697594925056 n

34446783 1947102685601613 7237098826668965888 n

34383482 1947102738934941 8946801186946678784 n

34384038 1947102788934936 394356033033601024 n

34584724 1947102898934925 4565953275379056640 n

34398682 1947103102268238 8571961060104339456 n