พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านกอตง จังหวัดกระบี่”

                          

     34481956 1947592822219266 968285456166813696 n

                     

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นางทิพย์วรรณ ผลชีวิน หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนโครงการห้องเรียนสีเขียว ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนบ้านกอตง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2560 โดยมีนายบุญภาศ ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตงเป็นผู้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวในพิธีดังกล่าว

 

34509144 1947592825552599 4688989167693070336 n

34603345 1947592852219263 3002044675180724224 n

34672578 1947592848885930 4767557468295266304 n

 34507476 1947592878885927 3448333902274363392 n