การอบรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน โรงเรียนการุณศึกษา จังหวัดขอนแก่น

                          

       34408911 1947107925601089 6347296123945746432 n

                                

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายอัครพล ตรีเหรา และทีมงาม ให้ความเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอด และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ให้แก่โรงเรียนการุณศึกษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งมีนางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 330 คน

 

 34176579 1947109008934314 5621752199190151168 n

34324879 1947190618926153 175718270404395008 n

34385717 1947108118934403 6987941090858893312 n

34419183 1947108048934410 5741875051410489344 n

34561827 1947109025600979 6329931618412658688 n

 

34484098 1947190715592810 6971578871778902016 n

34555063 1947109032267645 1521535354799128576 n

 34727524 1947108995600982 3533868781564592128 n