พิธีมอบป้าย “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร”

                          

       34473272 1947105378934677 7766101611985764352 n

                                

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา คงอยู่ นักคอมพิวเตอร์ระดับ 9 และทีมงานโครงการห้องเรียนสีเขียว มอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ให้กับโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 โดยมีนางขนิษฐา ปัญญานิติรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

 

 34398655 1947105805601301 1632757059097198592 n

34509115 1947105838934631 2207086270671224832 n

34392721 1947105405601341 5993207758659256320 n

34469328 1947105888934626 3156994214613483520 n

34483614 1947105858934629 8597241173184086016 n

34625201 1947105668934648 7331975513231065088 n

34649280 1947105902267958 6849701392274161664 n