กฟผ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียว หวังปลูกฝังความเข้าใจด้านพลังงาน

 

และสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน รุ่น 2

 

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

                          

       34101119 1945580959087119 5235666301778657280 n

                                 

กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน - สิ่งแวดล้อม

 

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ผอ.สพม.เขต 25) เป็นประธานในพิธีเปิด Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 2 โดยมีนายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (รองผอ. สพม.25) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ายฯ และนายกนก ตั้งพลูผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-แผน ในฐานะเจ้าภาพร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก 41 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 205 คน ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 34156918 1945580935753788 5905549172659978240 n

34407292 1945580945753787 8102343009472872448 n

34032615 1945581565753725 7404250093311754240 n

34046926 1945581085753773 9119749671596589056 n

34135122 1945581029087112 4025648863443419136 n

34123116 1945581859087029 8524093065474867200 n

34131437 1945582039087011 2845376813822115840 n

34121313 1945581375753744 4735891172638064640 n

34137580 1945581052420443 230937449453322240 n

34139939 1945581865753695 4206076775941275648 n

34140861 1945581099087105 7476834946124873728 n

34158611 1945581065753775 2810831893644181504 n

34160253 1945581529087062 2969513519138996224 n

34162913 1945581592420389 8491958584022663168 n

34188198 1945580922420456 138452660243136512 n

34192574 1945581959087019 5471827874572926976 n

34258661 1945582119087003 1304520205044547584 n

34268493 1945581185753763 3958733779777880064 n

34300145 1945581305753751 7296514034147262464 n

34366431 1945581255753756 68804139131338752 n

34385045 1945581895753692 6992620990303830016 n

34408895 1945581002420448 7063893898111746048 n