การอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

 

โรงเรียนบ้านเจ้าเณร จังหวัดกาญจนบุรี

                          

       33817375 1943330402645508 8701211645541613568 n

                       

          วันนี้ 28 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทองและทีมงาน ให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 35 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเจ้าเณร จังหวัดกาญจนบุรี

 

 33686726 1943330409312174 3684138765149798400 n