ห้องเรียนสีเขียวปลุกสร้างวิทยากรครู มุ่งสู่ค่ายเยาวชนแกนนำ

 

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

                          

       32845210 1938452433133305 7395875147602722816 n---Copy

        

              วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เป็นประธานในพิธีเปิด Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 5 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพร่วม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จำนวน 238 คน 84 โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

            Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน รุ่นที่ 5 นี้ เป็นรุ่นสุดท้ายของค่ายสำหรับครู ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถเป็นวิทยากรครูถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน ที่มีกำหนดจัดค่ายสำหรับเยาวชนโครงการห้องเรียนสีเขียวจำนวน 11 รุ่น ต่อไปในระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปได้


 

32884856 1938452499799965 9186991443359563776 n

      

 32807537 1938452529799962 6049660108718211072 n

32786578 1938452633133285 9153788129230979072 n

32769555 1938452936466588 850819569500028928 n

32745219 1938453096466572 5330869534704271360 n 

32786578 1938452633133285 9153788129230979072 n

32805322 1938452563133292 2468382997104033792 n

32807531 1938452723133276 4277652633562382336 n

32842148 1938452759799939 7742412702684807168 n

32884864 1938452613133287 3497355928846467072 n

32926055 1938452543133294 8715333691284389888 n

32929759 1938452763133272 3934627996656205824 n

32938302 1938452586466623 5866647467721752576 n