การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

                          

       32349453 1935570653421483 268610411492802560 n

        

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทองและทีมงาน ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด มีครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 230 คน ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

 

32252844 1935570573421491 5292731831433560064 n

        

 32205901 1935570673421481 4213661945884049408 n

32235727 1935570560088159 8210399318578823168 n

32332205 1935570830088132 1773233675433934848 n

 32336734 1935570566754825 8328762711676551168 n

32337266 1935570656754816 3194780984696373248 n

 32267227 1935570586754823 2082676744736735232 n

32368773 1935570733421475 7049113455357329408 n

32456953 1935570773421471 5822624735837552640 n