กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายสร้างเครือข่าย ครู-นักเรียน ทั่วประเทศ มุ่งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                          

       32149259 1934480090197206 707461644288000000 n

        

        กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายสร้างเครือข่าย ครู-นักเรียน ทั่วประเทศ มุ่งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp รุ่น 4 ภาคใต้โดยมีครูเข้าร่วม 195 คน 55 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการคำนวณหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดทำบัญชีคาร์บอน และ 5 ฐาน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความรู้ในการคัดแยกขยะ การจัดการน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียน นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเป็นโรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

32116296 1934480116863870 7483702143564644352 n

        

 32151054 1934480173530531 5175041498365820928 n

32087307 1934481093530439 4130372784733814784 n

32104489 1934480770197138 1983058409984884736 n

 32105490 1934480380197177 8201910264178671616 n

32105617 1934480330197182 5720070168168628224 n

 32116415 1934481483530400 2152359187500236800 n

32116669 1934480496863832 6997802048007700480 n

32130746 1934481236863758 990295965262938112 n

32148921 1934480730197142 9015618674836373504 n

32150157 1934481260197089 2539507754310041600 n

32151519 1934480950197120 707703798839115776 n

32153013 1934481336863748 6060750302687002624 n

32160820 1934480923530456 2772668162871656448 n

32162813 1934481536863728 4211441920238419968 n

32169085 1934481090197106 6120963978945363968 n-1

32150157 1934481260197089 2539507754310041600 n

32169171 1934480210197194 336357627892072448 n

32169236 1934481196863762 4207104716234031104 n

32186709 1934480786863803 2909583379441647616 n