ชี้แจงการประเมินชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและชีววิถีเบอร์ 5

 

ชุมชนบ้านดงเรือง จังหวัดอุดรธานี

                          

       31959887 1933575763620972 4651219551709560832 n

        

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทีมงานห้องเรียนสีเขียว โดยนายตรีบูรณ์ นวลทอง และทีมงาน ชี้แจงการประเมินการเป็นชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและชีววิถีเบอร์ 5 และการทำฐานการเรียนรู้ให้กับชุมชนบ้านดงเรือง จังหวัดอุดรธานี

 

32089962 1933575770287638 7358996110267908096 n

        

 31959733 1933575866954295 1566511165696114688 n

31959897 1933575946954287 9005990255806906368 n

31960339 1933576023620946 4118254152256061440 n

 32076318 1933575953620953 3509383280384278528 n

32089950 1933575726954309 370391528566161408 n

 32130385 1933575723620976 4860934713054855168 n