กฟผ. และ สพฐ. จัดค่ายสร้างเครือข่าย ครู-นักเรียน ทัั่วประเทศ 

 

 มุ่งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                          

       30709448 1923844087927473 1844743837235281920 n

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2561 โดยมีครูเข้าร่วม 160 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

30742228 1923844097927472 3447286389815640064 n

 30709685 1923844091260806 2093556605567107072 n

30705684 1923844504594098 4045480381011460096 n

30708951 1923844371260778 7126232071353139200 n

30709062 1923844077927474 1996813704175288320 n

30712823 1923844467927435 2765830557756555264 n

 30716402 1923844227927459 8840942659850731520 n

30739041 1923844551260760 1232449859248717824 n

30739301 1923844204594128 5943144013539311616 n

30740451 1923844261260789 4396403565854195712 n

30741350 1923844184594130 2903021133269827584 n

30742919 1923844177927464 3318898839401791488 n

30743374 1923844267927455 8307936449617985536 n

31036953 1923844367927445 7669673600416219136 n